PAKALPOJUMS

Zibensaizsardzība

Zibens aizsardzība

Aktīvā zibensaizsardzība

Piemērs: Lauku viensēta ar paaugstinātu uguns bīstamības noliktavas telpām. Sakarā ar slikta jumta esošo stāvokli, nav iespējams uzstādīt pasīvo zibens aizsardzību. Tāpēc tika nolemts par labu aktīvās zibensaizsardzības uzstādīšanai.

Pasīvā zibensaizsardzība

Piemērs: Dzīvojamās savrupmājas aizsardzība no zibens, izmantojot pasīvo zibens aizsardzības sistēmu. Tiek uzstādīti vairāki zibens uztvērēja stieņi uz jumta. Gar būves perimetru tiek uzstādīti alumīnija stieples. Novadītāj sistēmai tiek izmantots OBO Betterman – IsCon izolētais novadītājs, kurš tiek montēts zem būves fasādes, lai nebojātu būves vizuālo skatu.

Zibensaizsardzības apkalpošanas darbi

Esošās zibensaizsardzības masta stiprinājuma troses ir sarūsējušas un pārplīsušas. Lai esošo zibensaizsardzību nostiprinātu jāveic jaunu enkuru izveide un to stiprināšana. Sakarā ar darbiem ar palielinātu augstumu, tiek izmantots industriālais alpīnisma ekipējums. Zemējuma kontūra pretestības uzlabošana.

Aktīvā zibensaizsardzība

Izbūve

Lauku viensēta ar paaugstinātu uguns bīstamības noliktavas telpām. Sakarā ar slikta jumta esošo stāvokli, nav iespējams uzstādīt pasīvo zibens aizsardzību. Tāpēc tika nolemts par labu aktīvās zibensaizsardzības uzstādīšanai.

Remontdarbi

Esošās zibensaizsardzības masta stiprinājuma troses ir sarūsējušas un pārplīsušas. Lai esošo zibensaizsardzību nostiprinātu jāveic jaunu enkuru izveide un to stiprināšana. Sakarā ar darbiem ar palielinātu augstumu, tiek izmantots industriālais alpīnisma ekipējums. Zemējuma kontūra pretestības uzlabošana.

pasīvā zibensaizsardzība

Izbūve

Dzīvojamās savrupmājas aizsardzība no zibens, izmantojot pasīvo zibens aizsardzības sistēmu. Tiek uzstādīti vairāki zibens uztvērēja stieņi uz jumta. Gar būves perimetru tiek uzstādītas alumīnija stieples. Novadītājsistēmai tiek izmantots OBO Betterman – IsCon izolētais novadītājs, kurš tiek montēts zem būves fasādes, lai nebojātu būves vizuālo skatu.

powerup p burts logo

sazinies ar mums jau šodien!

Mums ir pierādīta pieredze veiksmīgu projektu laika izpildes termiņos un plānotā budžeta ietvaros, kā arī mēs lepojamies ar savu spēju sadarboties ar klientiem un citām projektā ieinteresētajām personām, lai sasniegtu labākos iespējamos rezultātus.