kvalifikācija

Mūsu uzņēmumā mēs lepojamies ar sava darba kvalitāti un mūsu komandas kompetenci. Visi mūsu darbinieki ir augsti kvalificēti, apmācīti un sertificēti profesionāļi, kuriem ir daudzu gadu pieredze attiecīgajās jomās.

Mūsu komandā ir elektriķi, atjaunojamās enerģijas eksperti un elektromobiļu uzlādes speciālisti, kuru mērķis ir sniegt klientiem izcilus pakalpojumus un rezultātus. Mēs uzskatām, ka ieguldījums mūsu komandas prasmēs un zināšanās ir būtisks, lai nodrošinātu vislabāko iespējamo pakalpojumu mūsu klientiem.

Tāpēc mēs par prioritāti izvirzām mūsu komandas locekļu pastāvīgu apmācību un sertifikāciju. Mūsu elektriķi regulāri iziet apmācību, lai nodrošinātu, ka viņi ir informēti par jaunākajiem elektriskajiem kodeksiem un drošības standartiem, un mūsu atjaunojamās enerģijas un EV uzlādes speciālisti iziet specializētu apmācību, lai nodrošinātu, ka viņiem ir zināšanas, lai nodrošinātu novatoriskus un ilgtspējīgus risinājumus mūsu klientiem.

Izbūve, Darbu vadīšana, Darbu būvuzraudzība:

Uzņēmumā strādā sertificēti būvspeciālisti, kuri ir ieguvuši Latvijas
Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas (LEAA) sertifikātus
atbilstoši ministru kabineta noteikumiem Nr. 610. Uzņēmums ir tiesīgs
veikt zemāk norādītos norādītos darbus.

 • Ēku elektroinstalācija līdz 1 kV
 • Kabeļu līnijas līdz 35 kV
 • Gaisvadu līnijas līdz 35 kV
 • Transformatoru apakšstacijas un sadales punkti līdz 35 kV
 • Būvju zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība līdz 35 kV 
 • Elektrisko parametru mērīšana
kvalifikācija powerup
kvalifikācija powerup
kvalifikācija powerup

Kompetences paaugstināšanas kursi

Kā arī viena no uzņēmuma pamatnostādnēm ir patstāvīgi attīstīties un tāpēc
šī mērķa sasniegšanas tiek iegūtas jaunas profesionālās zināšanas
apmeklējot kvalifikācijas paaugstināšanas seminārus un kursus.

 

 • Apliecība – Apstrāde ar gāzes liesmu (izsniegta 15.06.2015.)
 • Apliecība – Kabeļu montāža līdz 1kV (izsniegta 19.06.2015.)
 • Apliecība – Kabeļu montāža līdz 20kV (izsniegta 07.10.2016.)
 • Apliecība – Spriegumaktīvo darbu organizēšana (izsniegta 10.02.2016.)
 • Apliecība – Profilaktiskie mērījumi (izsniegta 24.10.2015.)
 • Apliecība – C elektrodrošības grupa (izsniegta 22.12.2014.)
 • Apliecība – C elektrodrošības grupa (izsniegta 22.12.2014.)
 • Apliecība – Apgaismes un spēka instalācijas (izsniegta 17.02.2017)

Kvalifikācijas paaugstināšanas semināri

 • Seminārs – Jaunie ugunsdrošības noteikumi, būvuzraudzības aktualitātes (12.10.2016.)
 • Seminārs – Darba aizsardzība, Ēku pārspriegumaizsardzības izvēle (18.05.2016.)
 • Seminārs – Elektrotīklu izbūves darbu vadība un būvuzraudzība (24.02.2016.)

Ražotāju / Izplatītāju semināri

 • Mācību seminārs – SIEMENS NXAIR 12 kV
 • Mācību seminārs – RAYCHEM vidsprieguma kabeļu montāža ( 24.09.2015.)
 • Mācību seminārs – ABB UNIGEAR ZS1 slēgiekārtas (14.10.2016.)
 • Mācību seminārs – SLO, CELLPACK silikona gala apdares (15.10.2015.)
 • Mācību seminārs – SLO, CELLPACK silikona gala apdares (15.10.2015.)
 • Mācību seminārs – EVOPIPES mūsdienīgu plastmasas cauruļu izmantošana elektroinstalācijā (19.05.2015.)

sertifikāti

Mūsu komandai ir arī dažādi sertifikāti no atzītām nozares organizācijām. Šie
sertifikāti apliecina mūsu komandas zināšanas un apņemšanos nodrošināt
kvalitāti, drošību un ilgtspējību. Daži no mūsu komandas sertifikātiem ir:

sazinies ar mums jau šodien!

pakalpojumi grafika

Mums ir pierādīta pieredze veiksmīgu projektu izpildē laikā un budžeta ietvaros, un mēs lepojamies ar savu spēju sadarboties ar klientiem un citām projektā ieinteresētajām personām, lai sasniegtu labākos iespējamos rezultātus.